Over ons

Over ons

Wij zijn BASE, Basketball All Stars Epe, wij zijn basketball,

Wellicht heeft u via diverse media al van ons vernomen, maar we willen ons toch even aan u voorstellen.

Wij zijn Basketball AllstarS Epe, bij ons is iedereen een ster. Klaas Dijkstra, initiatiefnemer en oprichter van Basketball AllstarS Epe (hierna BASE) kwam in april 2012 met een 10-stappenplan om in de gemeente Epe een Basketbalvereniging op te richten. De voorbereidingen hebben in totaal een jaar in beslag genomen. In oktober 2012 hebben we tijdens het Oener Koefeest een heus marktonderzoek gedaan. Binnen een paar uur hadden we 20 personen die wel wilden gaan basketballen, zou het dan toch kunnen? Er is in dat jaar ontzettend veel werk verricht en de animo bij jong en oud is groot. De naam is tot stand gekomen, het bestuur is gevormd en is er klaar voor, contacten zijn gelegd met de Nederlandse Basketbal Bond en Rayon Oost, de zalen zijn gekeurd (en afgekeurd voor wedstrijden) zowel in Kultuurhus (Oene), sportcentrum de Koekoek (Vaassen), PWA (Epe). Allemaal nieuwe sporthallen, maar alleen geschikt voor ons en voor scholen om te sporten/trainen, niet om wedstrijden te spelen. Gelukkig waren er in de gemeente Heerde 2 sportzalen die wel goedgekeurd zijn. Daar hebben we dan ook een jaar gebruik van kunnen maken betreffende wedstrijden (Olde Veld Wapenveld). We zijn in maart 2013 gestart met ca. 17 basketballers in Epe en ca. 7 jongens in Oene. Men moest 2 euro per les meenemen. De akte van oprichting is bij notaris Wassink in Epe gepasseerd op 22 april 2013. In juni 2013 hebben we nog een familietoernooi georganiseerd en onze eerste ledenvergadering gehouden. We konden het wedstrijdseizoen daaropvolgend 2 teams in competitie brengen (2013/2014).  Bij de bouw van de sporthal in de periode 2010 tot 2011 was de noodzaak voor officiële basketbalvoorzieningen in Epe nog niet aanwezig, waardoor het stichtingsbestuur van de sporthal destijds gekozen heeft om slechts een deel van de hal van baskets en belijning te voorzien, met name ten behoeve van het voortgezet onderwijs. De uitbreiding van het aanbod aan zaalsporten in Epe door de komst van BASE werd door het PWA-bestuur met instemming begroet, hoewel men zich realiseerde dat de hal dan wel zou moeten worden aangepast ten behoeve van deze nieuwe gebruiker. Dat gebeurde in zomer 2014. Na een jaar (2013/2014) van groei, hard werken, veel overleggen en veel geld inzamelen (ca. 40.000 Euro) is het dan eindelijk zover: de twee basketbalvelden in de PWA hal in Epe zijn een feit. Mede dankzij de medewerking van NBB-Rayon Oost, Rabobank, PWA bestuur, Stichting Binnensport, Gemeente Epe maar ook Dekamarkt, Innerwheel/Rotary en al onze leden is het gelukt om vanaf september 2014 onze thuiswedstrijden in de PWA hal in Epe te spelen. Op 6 september zijn  twee basketbalvelden officieel geopend door wethouder Robert Scholten van de Gemeente Epe. Daarna is er een demo basketbalwedstrijd gespeeld tussen Landslake Lions uit Landsmeer en De Cangeroes uit Utrecht. Beide clubs spelen in de Landelijke Heren Promotiedivisie. Het is een spetterende basketbal show geworden met licht, muziek en dans (Dansstudio Juliette uit Wapenveld).

14 januari 2015: BASE SCOORT 100-ste LID: Binnen 2 jaar na de oprichting van Basketball vereniging All Stars Epe (BASE) heeft de sportclub haar 100ste lid ingeschreven. Deze mijlpaal werd gevierd door het overhandigen van een taart aan de betreffende speler Wolter Hagedoorn uit Heerde. BASE is blij dat de groei van deze jonge vereniging zich doorzet met nieuwe enthousiaste leden. Sindsdien blijven op rond de 100 leden zitten (incl. vrijwillgers die een rol hebben op en rondom de wedstrijden, trainingen en bestuurs/commissies functies).

juli 2016: Het derde veld is voorzien van nieuwe lijnen en er zijn 2 nieuwe verrijdbare baskets aangeschaft. Dit is mogelijk gemaakt door Rabofonds, Stichting bevordering binnensport gem. Epe, stichting pwa bestuur en BASE. Dat betekent dat we vanaf seizoen 2016-2017 nu 3 trainingsvelden in de pwa hebben, met 2 wedstrijdvelden (1 centrecourt en 1 dwarsveld, beide 26 X 14 meter).

Alle wedstrijdteams en recreanten zijn vrijdagavond in de pwa te vinden vanaf 18.30 – 21.00 uur! De vrijdagavond willen we dan ook ontwikkelen als een BASE avond in sporthal de PWA te Epe.

Nieuw in seizoen 2016-2017 is ook dat we voor het eerst in ons korte 3-jarig bestaan een team in de landelijke competitie brengen (U20 2-de divisie landelijk).

Daarnaast hebben we vanaf maart 2013 tot en met 1 september 2016 getraind met U12 in het Kulturhus in Oene. Per september 2016 hebben we de groep Oene en Epe samengebracht in de PWA hal te Epe.

Vanaf seizoen 2016 2017 zijn we stap voor stap bezig de vereniging meer te professionaliseren. Denk aan ouders/verzorgers/teamleden bijeenkomsten, Technische Commissie (trainers/coaches) bijeenkomsten en er is een aparte functionaris voor scheidsrechter zaken benoemd binnen het bestuur.  Seizoen 2017 2018 staat in het teken van het invoeren van sportlink systeem (binnen alle basketball verenigingen), invoeren van het digitale wedstrijdformulier en het opzetten van een meer jaren beleidsplan (incl. jeugdbeleidsplan).

Onze naam is onze visie, Basketball AllstarS Epe

Wij streven ernaar om Basketbal te presenteren als een sport die er is voor iedereen en die door iedereen kan worden beoefend. Back to Basic (zie youtube filmpje: 

Het ver-e-ni-gen, staat voorop. Van de driehoek strategie, structuur, cultuur richten wij ons sterk op de cultuurkant van het verenigen. We zijn allemaal sterren, iedereen met zijn eigen talent en inbreng.

Sportiviteit ,Teamwork, Acceptatie en Respect kortom STAR zijn onze kernwaarden en dit willen wij uitdragen. Niet alleen op het veld maar ook daarbuiten door o.a. op basisscholen een lesprogramma en naschoolse sport aan te bieden (het STAR programma). Tevens is het onze droom in de gemeente buitenvelden te creëren zodat er volop gebasketbald kan worden (status: we zijn al een jaar in gesprek met partijen, er is nog niets concreets, wel ideeen). Daarnaast is het nog een droom om in het centrum van Epe 3 X 3 streetbasketbaltoernooi  te kunnen organiseren. Vanaf de eerste minuut van ons bestaan hebben we de samenwerking gezocht met andere (sport) verenigingen. O.a. via www.sportepe.nl. Dat is overgaan in de het “SPORTCAFE” waarbij een groot aantal verenigingen in de gemeente Epe gezamenlijk betrokken zijn. Het proces wordt nu aangestuurd door de buurtsportcoaches, zie o.a. klik hier: <Heel Epe Beweegt>

Bovenaan blijft het STAR-principe staan. Iedereen, AllstarS, is een ster, omdat iedereen in het spel nodig is en een bepaalde rol/taak heeft. Ieder met zijn eigen inbreng en talent.

Wij zijn BASE en kunnen iets voor u betekenen, maar u ook voor ons!

We zijn een jaar bezig geweest met diverse sponsoren en partijen om 2 basketbalvelden te realiseren. Dit is ons gelukt met heel veel hulp. Zie aparte artikel Stentor van 15 augustus 2014 (elders op deze pagina).

Omdat we nog maar net komen kijken in verenigingsland en de gemeente Epe de subsidies voor meerdere jaren toewijst,  is de mogelijkheid voor subsidie voor BASE de komende jaren uitgesloten. Pas in 2017 kunnen we weer in aanmerking komen voor subsidie. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Om basketbal voor iedereen toegankelijk te maken willen we onze contributie natuurlijk zo laag mogelijk houden. We hebben een flitsende start gemaakt, maar de kosten zijn nog niet gedekt. Daarom willen we graag een beroep op u doen,maar wij hebben ook wat te bieden.

Wilt u digitaal adverteren? Een link of logo op onze site plaatsen zodat onze bezoekers u kunnen vinden, of wat dacht u ervan om uw naam te verbinden aan onze shirts, tassen of andere materialen?  Zou het niet geweldig zijn dat uw bedrijf verbonden is aan BASE?  Dus aan Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect!

U kunt natuurlijk ook een lespakket voor basisscholen sponsoren of materialen (tassen/ scheidsrechterkleding/bidons/basketballen) of een reclamebord langs onze velden zetten (PWA-banner). Kiest u voor een bord langs ons veld dan hoeft u enkel het logo per mail door te sturen en alles wordt voor u geregeld. Het bord is dan weliswaar voor uw eigen rekening, maar blijft dan ook uw eigendom. Of wilt u liever geen publiciteit en gewoon een stille sponsor zijn?

Sponsoring biedt 1000 en 1 mogelijkheden om uw naam te promoten en BASE te helpen, binnen de regels van de Nationale Basketbal Bond (NBB). Heeft u een andere wens of een eigen idee dan maken we samen een plan op maat.

Door BASE te sponsoren draagt u bij aan de sportieve ontwikkeling van de gemeente Epe, onze leden (van kleine kinderen tot volwassenen) kunnen met uw hulp (blijven ) basketballen. Het belangrijkste overstijgende doel is dat we meer jongeren, vooral tussen 13 en 19 jaar, aan het sporten krijgen en houden (bij welke sportvereniging dat dan ook wordt voortgezet).

Wij zijn BASE en bieden meer!

Wij houden u als sponsor natuurlijk op de hoogte van het reilen en zeilen rondom BASE, maar wat dacht u van een basketballclinic of basketball demonstratie voor uw medewerkers of relaties.

Vieren wij een feestje, dan bent u uitgenodigd. Zo wordt ons netwerk uw netwerk. Wij vermelden uw naam daar waar mogelijk en wordt u onze shirtsponsor dan bestaat er zelfs een mogelijkheid uw bedrijfsnaam aan Base te verbinden.

Sponsoring aan BASE is aftrekbaar van de belastingen omdat wij meer dan 25 leden hebben en aan de voorwaarden voldoen.

In alle gevallen van sponsoring stellen wij een schriftelijke overeenkomst op om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Op het juiste moment sturen wij u dan een factuur om de toegezegde gelden te innen. Als het geld cash gegeven wordt, dan wordt dat ook schriftelijk bevestigd.

Wij zijn BASE, wij zijn basketbal en hopen dat u, na het lezen van deze informatie,  meer dan ooit geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die wij u te bieden hebben. Heeft u nog vragen dan kunt u zich natuurlijk richten tot ons bestuur.

BASE ZORGT VOOR EEN PLAN!

Vriendelijke groet namens BASE , verantwoordelijk voor PR binnen BASE, Margo Supèr

margosuper@hetnet.nl

artikel BASE stentor 15 aug 2014 deel 1artikel BASE stentor 15 aug 2014 deel 2