ALLE CORONA INFO 

Click op bovenstaande blauwe button als je je alvast wilt registreren als bezoeker van de PWA hal.

 

Update: 12-11-2021

Definities CTB bewijs 3G = a. Gevaccineerd b. Genezen van corona besmetting c. Getest: Testen Tot Toegang. De discussie naar CTB-2G (=a +b) is nog in volle gang.

Een CTB is vanaf 6 november verplicht bij het betreden van de PWA hal wanneer:

1. Bij het betreden van alle binnensportlocatie voor personen van 18 jaar en ouder. Dit geldt voor sporters en publiek.

2. Voor mensen die Functioneel aanwezig moeten zijn, geldt dat zij geen Corona Toegangs Bewijs (CTB) hoeven te laten zien, denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters en tafelaars, zaalwachten.

Aanvulling per 13 november: tribunes worden afgesloten en publiek mag niet meer aanwezig zijn, m.u.v. een beperkt (max. 4) aantal Ouders en begeleiders die meereizen naar uitwedstrijden, deze moeten wel CTB tonen (vanaf 18 jaar).

Deze krijgen een plek met stoelen op 1.5 m toegewezen in de zaal.

Voor PWA sportcafe gelden dezelfde regels als voor de horeca. PWA sportcafe is gesloten vanaf 20.00 uur (afhalen is toegestaan). Voor het toegang krijgen tot de horeca is een CTB nodig. Ben je nog onder de 18 jaar en zonder CTB naar binnen gegaan in de sportaccomodatie, dan mag je wat ophalen in het sportcafe en direct weer sportcafe verlaten, bijv. in de gang  nuttigen(zonder te gaan zitten). Dan is CTB niet nodig. 

Door de week vragen we iedereen van 18 jaar en ouder zonder CTB buiten te blijven (halen en brengen kinderen bijv.). Heb je wel een CTB dan mag je op de tribune plaatsnemen of gaan sporten. De CTB moet je wel onmiddellijk en direct kunnen laten zien aan de BOA of beheerder of andere corona coördinator. Als je bijv. je telefoon vergeten bent, kun je CTB niet laten zien, mag je niet naar binnen. De vereniging is eindverantwoordelijk, maar we zullen de boete doorbelasten aan degene die hem opgelegd krijgt (indien van toepassing). Een evt. beroepsprocedure loopt via het bestuur.

De belangrijkste basisregels blijven van kracht:

- 1,5 meter afstand houden

- was vaak en goed uw handen

- schud geen handen

- hoest en nies in uw elleboog

- blijf bij milde klachten thuis en laat je testen bij GGD.

Wel bij de ingang graag direct je handen ontsmetten en ook bij het weggaan wordt dit geadviseerd.

Heb je twijfels of andere vragen of tip&tops bel: Klaas Dijkstra, voorzitter BASE, 06-10045768.