top of page

VSK Veilig SpoRt KlimaaT 

Artikel 0 van ons huishoudelijk reglement (zie button) begint met onze kernwaarden:


Kernwaarden: Basketball All Stars Epe: we zijn allemaal sterren (All Stars), ieder van ons met zijn eigen inbreng en eigen talenten.

 

STAR, staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect.

Deze waarden dragen wij uit in alles wat we doen en we verwachten dat een ieder zich hier naar gedraagt.  

 

- Sportiviteit:  moedig elkaar aan, geef elkaar complimenten.  

- Teamwork: Sporten doe je samen, je kan beter samen spelen dan alleen, help je medespelers, samen ben je sterker.  

- Acceptatie:  Tijdens sporten gelden er regels, accepteer deze regels en beslissingen van de scheidsrechter/trainer/coach, ook al ben je het ergens niet mee eens. Accepteer dat er bij jezelf en je teamgenootjes ook wel eens iets mis gaat.  

- Respect:  dit gaat over de omgang met elkaar. Hoe ga je om met je teamgenoten, tegenstander, trainer/coach, scheidsrechter. Wees aardig tegen elkaar, een ander is net zo belangrijk als jij. Indien deze gedragscode overtreden wordt kan Artikel 9 of Artikel 44 in werking treden. In alle andere gevallen beslist het bestuur. 

Deze gedragscode is de laatste jaren uitgebreid met het Veilig Sport Klimaat.

Wat verstaan we daaronder, zie stappen 1 tm 4.

Al jaren hebben wij een Vertrouwens Contact Persoon (VCP):

1. VCP BASE:

Wolter Hagedoorn

wolter@hagedoorn.me

2. We doen een referentiecheck voor bestuurders, trainers en vrijwilligers.  Zij overhandigen ons een VOG en het bestuur vraagt om een herbeoordeling (in acht neming voor de termijnen die ervoor staan).

3. We passen een 4 ogen beleid toe. Dat betekent dat trainers en vrijwilligers, zich nooit alleen met een lid, van welke leeftijd dan ook, in een "dichte/afgesloten ruimte" (bijv. een kleedkamer, EHBO ruimte) zich mag bevinden.

4. Bij een melding van verdenkingen van overtreden gedragscode, bijv. pesten, dan volgen wij het High Five stappenplan (zie button).

Wij zullen er alles aan doen om het een Veilig Sport Klimaat te laten zijn bij het basketballen bij BASE.

bottom of page